Roulette Regler & Satsningar

Reglerna för Roulette är i grunden mycket enkla – Det gäller kort och gott att gissa det tal som kulan i hjulet kommer att stanna på. Det går att satsa på alltifrån enskilda tal till en mängd kombinationer av tal (se nedan). För att casinot skall veta vilken insats som görs finns regler på vart markerna skall placeras på spelbordet. Är du dock helt ny till Roulette? Läs denna artikel först.

Bild av en pengasäck och spelmarker som Rouletteguiden förklarar hur de bäst kan satsas i spelet Roulette

I roulette “spelas alla insatser ut” före det att kulan rullas in i hjulet. Med detta menas att spelarna satsar på ett tal eller den kombination av tal som de tror att det vinnande talet kommer att hamna på. Det finns en mängd olika tal-kombinationer att välja på. Satsningen sker genom att spelmarker placeras på givna sätt på bordet.

Satsningar och hur de läggs i Roulette

Här beskrivs vilka olika möjliga insatser som kan göras, regler för hur satsningen läggs samt oddsen för att vinna:

· Enkelt tal (Plein)
En bricka placeras i en nummerruta. Ger 35 gånger insatsen.

· Två tal (Cheval)
En bricka placeras på skiljelinjen mellan två tal. Ger 17 gånger insatsen.

· Rad (Transversale Plein)
Tre tal på en rad markeras genom att brickan placeras på ytterlinjen. Ger 11 gånger insatsen.

· Rad med O:an inräknad
Satsningen gäller fyra nummer och sker då på den linje som finns mellan rad och nollan. Ger 11 gånger insatsen.

· Hörn (Carré)
Satsningen sker i korset fyra olika tal. Ger 8 gånger insatsen.

· Hörn med 0:an inräknad
Satsningen ger på ytterlinje där O:an ligger. Ger 8 gånger insatsen.

· Dubbelrad (Transversale Simple)
De sex talen markeras genom att brickan placeras så att båda ytterlinjerna för respektive rad markeras, det vill säga vid t-korset. Ger 5 gånger insatsen.

· Dussin
Här finns speciella fält att välja mellan. Det finns ett fält för vardera av de tre olika dussin som utgör totala antalet tal. Ger 2 gånger insatsen.

· Kolonn
Här sker satsningen på en hel kolumn, vilket utgör tolv tal. Ger 2 gånger insatsen.

· Enkla chanser
På bordet finns fält för rött eller svart, udda eller jämnt samt högt eller lågt. Ger 1 gånger insatsen.

När roulettehjulet visar 0

Just nollan är ett “magiskt tal” i roulette. Det blir lite speciella regler i Roulette när 0 eller 00 blir det tal vars skåra kulan trillar ner på. Färgen 0 är ju grön – alltså varken svart eller röd, varav därmed nästan alla som hamnar på talet förlorar. Men inte alltid; Vid en regel som kallas för ”en partage” gäller att halva insatsen får behållas vid satsning på rött eller svart om 0 eller 00 vinner.

Det finns även en specialregel i europeisk roulette som kallas ”en prison”. Om regeln används kan spelaren antingen välja mellan att använda regeln ”en partage”, eller att låsa in pengarna hos banken vid nästkommande runda. Då går det att vinna tillbaka den hälft som annars förlorats om fru Fortuna väljer ett mer fördelaktigt val vid nästa omgång.