Generella villkor och regler

Den följande texten kommer att behandla de villkor och föreskrifter som finns för användning av denna hemsida. Vänligen läs noggrant igenom de villkor som skrivs då du genom användning av denna hemsida automatiskt accepterar de villkor som finns.

Om du ej accepterar de villkor som anges råder vi dig att inte använda denna hemsida.

Kort om rouletteguiden.com

Rouletteguiden.com är en webbsida som publicerar information och artiklar om casinorelaterat innehåll. All information som publiceras på vår hemsida är oberoende och vi är en fristående webbsida.

På rouletteguiden.com får in intäkter genom samarbeten med diverse partners. Intäkterna kommer bland annat genom de utgående länkar som finns på hemsidan och genom att trafik sänds vidare till de webbsidor som våra samarbetspartners har.

Rouletteguiden.com riktar sig till användare som är myndiga och över 18 års ålder. Då det är 18-års åldersgräns på casinon så bör minderåriga ej befinna sig på denna webbplats.

De villkor som nu följer bör läsas igenom noggrant.

Källor och utgående länkar

Denna webbplats innehåller utgående länkar som går till andra domäner än denna. Dessa domäner ägs och kontrolleras av tredjeparter, vilka är våra samarbetspartners. Då vi ej äger och kontrollerar dessa domäner kan vi ej styra över det innehåll som finns på de respektive webbplatserna.

Alla användare följer de utgående länkar som förekommer på vår hemsida under egen risk. Att vi länkar till utomstående webbsidor innebär ej att vi sympatiserar eller står bakom de åsikter, produkter och det innehåll som finns på dessa webbsidor.

De utgående länkar som förekommer på rouletteguiden.com finns i syfte att erbjuda våra läsare information och ytterligare innehåll.

De webbsidor som de utgående länkarna leder till erbjuder spelverksamhet och det förekommer spel om pengar på dessa webbsidor. Det förekommer även funktioner och tjänster mot betalnings på de webbsidor som länkarna leder till.

Rouletteguiden.com kan ej hållas ansvariga för en eventuell förlust eller skada som uppstår vid användning av de länkar som finns på vår hemsida eller på de webbplatser som länkarna leder till.

Om användare önskar länka till vår hemsida är detta godkänt förutsatt att länkningen sker på ett lagligt sätt. Det är endast acceptabelt att länka till vår hemsida från webbplatser som innehåller lagligt och moraliskt riktigt innehåll.

Vi förbehåller oss rätten att ändra de villkor som gäller för användning av rouletteguiden.com utan att informera om detta. Det är enskild användares egna ansvar att hålla sig uppdaterad om de villkor som beskrivs på denna sida och även om de ändringar som kan sättas i bruk.

Vårt innehåll

Vi arbetar med ett mål som innebär att allt innehåll och all design på vår hemsida alltid ska vara aktuell. Det är dock inte möjligt för oss att garantera att allt på denna hemsida vid alla tidpunkter kommer att vara felfritt och korrekt. Det kan förekomma att information ändras innan vi hinner upptäcka och uppdatera detta.

I vårt arbete eftersträvar vi att all information som publiceras på vår sida är korrekt och uppdaterad. De tredje parter vi samarbetar med har dock rätt att när som helst ändra eller avbryta pågående kampanjer utan att först informera om detta. Detta kan bidra till att fel information uppstår.

Vi utfärdar ingen garanti på att denna hemsida är och dess innehåll är fullständigt och riktigt.

Allt innehåll som finns på vår hemsida är alltid kostnadsfritt för alla våra användare. All information och allt innehåll som publiceras görs så i informationssyfte.

Det innehåll som finns på denna hemsida får ej användas för olaga aktiviteter eller med olagligt uppsåt.

Begränsning av ansvar

  • Det är inte möjligt att hålla com ansvarig för en eventuell förlust eller skada som uppstår i samband med att vår hemsida används.
  • Det är inte heller möjligt att hålla com ansvarig för en eventuell förlust eller skada som uppstår i samband med att användare klickar på de utgående länkar som finns på vår hemsida.
  • Det är inte möjligt att hålla com ansvarig för en användares oförmåga att använda vår webbsida eller för eventuella följder som uppkommit genom att en användare har använt sig av innehållet på vår hemsida.
  • com tar inget ansvar när det kommer till eventuella förluster av vinst eller affärsmöjligheter som uppstått i samband med användningen av vår hemsida.

Skador

Rouletteguiden.com kan aldrig garantera eller intyga att denna hemsida alltid kommer att vara fri från påverkan av virus. Alla användare bär själva allt ansvar för att skydda de enheter som e använder när de använder vår hemsida. Vi kan ej heller ansvara för de eventuella skador som ett virus har orsakat på användarens enhet.

Rouletteguiden.com accepterar inte att någon medvetet missbrukar webbplatsen för att implementera virus eller utföra andra olagliga handlingar. Om detta skulle upptäckas kommer vi att kontakta de relevanta myndigheter som finns för att göra en uppföljning på detta.