Spela med en Roulette-strategi?

Även om en Roulette strategi inte är någon garanti för en ökad vinstmöjlighet, kan det endå gör spelet roligare att spela med en roulette strategi. Det kan hjälpa än hålla bättre koll på ekonomin, och därav finna en “speltid” som känns mer passande.

Här följder en sammanfattning av några “strategier”:

Fyra bets

Fyra bets är en strategi som går ut på att spela på två kolumner och på 2/3-delsnummer. Denna strategi gör att alla tal finns med i vadet utom 0 och fyra andra nummer. “Bäst” är att spela denna strategi i mellan fem och tio rundor. Nackdelen med spelstrategin är att vinsten blir ganska liten.

Färg och kolumn

En satsning på svart som färg, och tredje kolumnen alternativt rött och den mittersta kolumnen. Kolumnvalet beror på att där finns flest tal av den färg som inte täcks upp av färginsatsen. Denna strategi ger också god täckning av talen. Men även den ger en ganska liten vinst.

Femkombon

Femkombon kräver fem olika insatser. En satsning sker på en dubbelrad. De andra fyra insatserna görs på valfria tal, som inte ingår i dubbelraden. Det här sprider riskerna, men kan ge större vinster.

Sluta när du är på plus

Det går givetvis att “hitta egna strategier”, men den allra smartaste strategin av alla är alltid att sluta när spelet är på plus!